Școala Babel aduce în peisajul românesc modelul olandezo-flamand al educației experiențiale, adaptându-l la programa și contextul specific local. Beneficiile acestui model sunt cercetate de mai bine de 40 de ani de către Centrul pentru Educație Experiențială al Universității din Leuven (Belgia) și sunt vizibile în școlile inovative olandeze și belgiene cu care Școala Babel a avut contact în ultimii doi ani. Educația experiențială pune în prim plan calitatea experienței copiilor la școală, dialogul autentic profesor-copil, îndreptarea spre valorile democratice, conectarea cu lumea reală.
Începând cu anul școlar 2018-2019, Școala Babel a devenit școală gimnazială autorizată de Ministerul Educației. Printr-un efort susținut al comunității de părinți și profesori, Școala Babel funcționează într-o nouă locație, unde își așteaptă elevii de la clasa pregătitoare până la clasa a V-a.

Ciclul primar

Pentru ciclul primar prioritățile Școlii Babel sunt:
– să ofere un mediu unde copiii își mențin vie curiozitatea față de lume și dorința de învățare;
– să ajute la formarea de competențe de bază în toate cele 10 domenii de dezvoltare definite la nivel european și în programa națională;
– să faciliteze fiecărui copil capacitatea de a reflecta asupra propriei experiențe, de a exprima cu încredere propriile trăiri, gânduri, aspirații;
– să ofere experiențe de lucru în echipă, lucru pe proiecte, activități practice care să ajute la dezvoltarea de life-skills (empatie, perseverență, creativitate, asertivitate, colaborare);
-să ofere copiilor experiențe interculturale (două limbi străine de la clasa pregătitoare, profesori vorbitori nativi, invitați din diferite țări).

Ciclul gimnazial

Pentru ciclul gimnazial prioritățile Școlii Babel sunt:
– să ofere un cadru în care copiii își descoperă talentele și sunt îndrumați într-un mod personalizat de profesori pasionați pe fiecare arie de activitate, pentru obținerea performanței;
– să faciliteze învățarea limbii engleze tuturor copiilor până la nivel de utilizator independent (B1-B2) până la sfârșitul clasei a VIII-a;
– să susțină copiii în dezvoltarea competențelor pe materiile de bază conform standardelor naționale și internaționale;
– să contribuie la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și la exersarea unor abilități pentru o viață împlinită (recunoștința, inițiativa, gândirea pozitivă, leadership, abilități de comunicare și învățare);
– să ghideze copiii în folosirea tehnologiilor actuale pentru învățare și creație (Google Classroom, Video Editing, Programare, Robotică);
– să ofere experiențe de implicare socială (voluntariat, proiecte) și dialog intercultural prin care să ghideze copiii spre o participare activă și responsabilă în comunitate.