Cum îmi înscriu copilul la Școala Babel?

  1. Trimit o solicitare de participare la ”Ziua Porților Deschise”, organizată în data de 5 septembrie 2018 ora 18.00, pentru părinții care nu au participat până acum la o astfel de întâlnire, la adresa de e-mail contact@scoalababel.ro.

Această zi este dedicată părinților de copii de clasa a V-a si a III-a, singurele clase la care Școala Babel mai dispune de locuri disponibile pentru anul școlar 2018-2019.

  1. În urma participării la ”Ziua Porților Deschise” (5 septembrie 2018), completez cererea de pre-înscriere primită pe email.
  1. Pregătesc dosarul pentru înscriere (termen de depunere: 8 septembrie 2018).

Dosarul va cuprinde:

  • Cerere de transfer completată;
  • Copie după certificatul de naștere al copilului;
  • Copii după buletinele sau cărțile de identitate ale părinților;
  • Contractul de școlarizare completat.

4.  La depunerea dosarului, achit taxa de înscriere (100 Euro, la cursul BNR al zilei în care se efectuează plata).

Care sunt tarifele?

A) Pentru programul scurt, desfășurat între orele 8.00 – 13.00

Ciclul primar: plată lunară – 245 Euro / lună, timp de 10 luni pe an (la cursul BNR al zilei în care se efectuează plata).

Ciclul gimnazial: plată lunară –  295 Euro / lună, timp de 10 luni pe an (la cursul BNR al zilei în care se efectuează plata).

În cazul fraților care participă împreună la cursurile Școlii Babel, se aplică o reducere de 15% / copil.

Plata se va face între zilele de 1-10 ale lunii (pentru luna în curs) în contul Asociației Părinți în Dialog sau în numerar, la sediul școlii.

Prețul nu include masa de prânz, în valoare de 10 lei/zi (opțională).

B) Pentru programul de tip ”after-school”, desfășurat între orele 13.00 – 18.00

Plată lunară – 150 Euro / lună, timp de 10 luni pe an (la cursul BNR al zilei în care se efectuează plata). În cazul fraților care participă împreună la programul de tip ”after-school”, se aplică o reducere de 15% / copil.

Prețul include masa de prânz, în valoare de 10 lei/zi și supravegherea copiilor.

Participarea la cercuri pe domeniile de pasiune și interes ale copilului, în acest interval orar, este opțională și se efectuează contra cost (între 15 – 25 Euro/lună/atelier, în funcție de activitățile alese).

Mai multe informații despre înscrierea la programul de tip ”after-school”, precum și despre activitățile oferite în cadrul acestuia, vor fi disponibile în luna septembrie 2018.

Există numai ciclul primar?

Școala Babel își propune să ofere continuitate în învățare până la nivel liceal. În 2016 școala a obținut autorizația MEN pentru ciclul primar. În 2018, odată cu mutarea într-o nouă locație, a fost autorizat ciclul gimnazial. Ne propunem ca până cel târziu în anul școlar 2022-2023 să autorizăm și ciclul liceal, profil bilingv (română-engleză).

Câte clase există?

Pentru anul școlar 2018-2019 școala este pregătită pentru copiii de clasă pregătitoare (2 clase), clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a V-a.

Câți copii sunt în clasă?

Clasele sunt de maximum 20 de copii.

Pentru a face experiența de învățare relevantă pentru fiecare copil în parte și pentru a respecta ritmurile diferite de învățare, fiecare unitate (2 clase) dispune de o a treia persoană cu rol de consiliere educațională și suport.

Pentru anul 2018-2019, înscrierile pentru clasa pregătitoare se vor realiza în perioada 15 – 28 februarie 2017.

De asemenea, se mai pot face înscrieri, în limita locurilor disponibile, pentru clasa I, clasa a II-a și clasa a III-a.

Ce programă se studiază?

Școala Babel urmează Curriculum-ul național românesc, completat de Curriculum-ul la decizia școlii, cu un plus de atenție la dezvoltarea competențelor de comunicare în limbi străine (copiii studiază două limbi străine începând cu clasa pregătitoare).

Metoda Școlii Babel se bazează pe principiile Învățării Experiențiale și ale Comunicării Nonviolente, ambele aplicate cu mare succes în sistemul educațional din Olanda, Suedia și Anglia.

Creăm și susținem un mediu bogat în experiențe, unde copiii își dezvoltă competențe de viață potrivite în context local și global. Ne dorim ca, prin metode inovative, să îi ajutăm să participe cu bucurie, curaj și grijă la lumea din jurul lor.

Elevii susțin evaluările naționale?

Da, elevii care studiază la Școala Babel susțin evaluările naționale pentru clasa a II-a și clasa a IV-a.

Ce dotări există?

Spațiul dispune de săli de clasă – amenajate cu mobilier adecvat vârstei și activităților individuale sau de grup, sală de sport, laboratoare pentru activități tematice și o bibliotecă proprie, cu un fond de carte în limba română și 7 limbi străine.

Ce autorizații există?

Școala funcționează cu toate autorizațiile necesare ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), autorizaţie sanitară de funcţionare, autorizație ISU.

Ce înseamnă învățarea experiențială/prin experiență?

Programul nostru de învățare este gândit pentru a dezvolta competențelor copilului. Învățăm pas cu pas pentru a face tot mai multe în lumea în care trăim. Prin experiențe practice și lucrul în proiecte, cercetăm, ne punem întrebări, aplicăm ceea ce știm, învățăm să fim parte activă a lumii din care trăim. Rolul profesorului este de a crea contexte pentru dezvoltarea competențelor, a urmări progresul fiecărui copil și a sprijini procesul individual de învățare prin consiliere.

Copilul poate fi înscris numai la program scurt?

Da, puteți opta exclusiv pentru programul scurt.

Pot să-mi înscriu copilul dacă vine dintr-o clasă cu învățământ "tradițional"?

Da, înscrierile se fac în limita locurilor disponibile conform procedurii de înscriere.

Unde se desfășoară orele de sport?

Orele de sport se țin fie în parc, fie în curtea școlii, fie în sala de sport special amenajată în încinta școlii.

Cât timp vor petrece copiii în aer liber?

Pe parcursul zilei, există activități programate să se desfășoare în aer liber: jocuri motrice sau pauze de relaxare ce se vor desfășura în curtea școlii sau în Parcul Karlsruhe. În plus, ziua de vineri este dedicată naturii și experiențelor și se va desfășura, parțial, la fermă, pădure, grădină sau în oraș, participând la diverse evenimente.

Va exista o uniformă?

Nu, Școala Babel nu își propune să impună o uniformă.

Ce așteptări există față de implicarea părinților?

Așteptarea este ca părinții să dea curs invitațiilor la dialog lansate de școală (ore de consultație individuală, ședințe de feedback) și să abordeze ei înșiși echipa școlii pentru a găsi soluții atunci când e identificată o problemă. Ne dorim să creăm spațiu pentru un tip de dialog în care fiecare participant este valorizat și respectat. Fiecare familie are posibilitatea de a crea experiențe de învățare pentru întreg grupul, în cadrul programului de după-masă sau al evenimentelor extra-curriculare.