Pentru că ne propunem să dezvoltăm competențe, evaluarea joacă un rol esențial, dar cu totul diferit de cel de catalogare, înregimentare, comparare sau motivare prin pedeapsă sau recompensă.

Orice pas sau orice efort spre a face următorul pas spre creștere este văzut, sărbătorit. Profesorul Babel dispune de strategii de identificare a ceea ce poate face copilul mai degrabă decât ceea ce nu poate și știe unde este spațiul de creștere (zone of proximal development) al fiecărui copil.

Muncă independentă și observare directă
Perioadele de lucru pe contract și lucru pe proiect sunt ambele perioade de muncă independentă a copilului (individuală sau în grup), timp în care  profesorii observă acțiunile concrete ale elevilor, atitudinile și abilitățile lor. Astfel, feedback-ul este unul individualizat, dat la momentul potrivit și urmărește dezvoltarea fiecărui copil în situații cât mai apropiate de viața reală.

Auto-evaluare și feedback de la colegii de clasă
Nu doar profesorii Babel învață să observe fiecare pas făcut spre obținerea competenței. Copiii sunt mereu puși în situația de a aprecia progresul personal, respectiv de a observa acțiuni pozitive ale colegilor.

Evaluare formală
Până la clasa a IV-a, calificativele sunt rezultatul evaluărilor formative, consemnând progresul, implicarea și perseverența, atitudinea față de învățare. Începând din clasa a IV-a, se folosește un proces de evaluare formală/sumativă pe fiecare unitate de studiu consemnând nivelul de atingere al competenței vizate. Notelor/calificativelor obținute în cadrul acestor evaluări li se adaugă note pe proiecte și o notă pe progres și atitudine față de învățare. Copiii școlii susțin toate evaluările naționale, respectiv, în funcție de opțiunea lor, examenele internaționale de limba engleză (Cambridge), germană (OSD) sau spaniolă (DELE).